Over Frans Kellendonk (5)

Ik raakte zo opgewonden omdat ik gewoon kon voelen dat zich op dit punt iets rauws, iets onverteerds openbaarde, een gat in die prachtige, sardonische zinnen van Kellendonk waar iets uit weglekte wat niet kon worden gestelpt met propjes universele ervaring. Iets intens subjectiefs. Toen ik als bevende student Nederlands in 2006 een avond over [...]

Over Frans Kellendonk (4)

Ik zat op het puntje van mijn stoel, aantekeningenboekje klam in mijn schoot. Volgens Andeweg zat Letter en Geest vol met perversies. Op groteske wijze raakten werk en seks in dit boek steeds vermengd. Als Felix Mandaat, gewend om vanuit zijn bed te werken, besluit om zijn leven te gaan delen met anderen, zoekt hij [...]

Over Frans Kellendonk (3)

Leiden was een stad waar ik de weg niet kende en ik had me die ochtend verslapen. Ik was al bang het hele ochtendprogramma te moeten missen, en de gedachte om een lezing te moeten onderbreken vervulde me met nog meer ongemak. Ik was ook al heel lang niet meer op een academisch congres geweest. [...]

Over Frans Kellendonk (2)

Het is lunchpauze en ik loop samen met Daniël Rovers en Maarten over het terrein van de Leidse universiteitsbibliotheek – dit is niet de locatie uit Letter & Geest, vertellen we elkaar, dit gebouw is in gebruik sinds 1983. We zijn op een congres over Frans Kellendonk. Frans Kellendonk en de andersheid heet het in [...]

Over Frans Kellendonk (1)

Een paar maanden geleden sprak ik in Perdu een dichter en neerlandicus die zich wat nors en verbaasd uitliet over de populariteit van het brievenboek van Kellendonk, dat een maand tevoren was verschenen. Allemaal ruis, volgens hem, allemaal afleiding van het literaire werk. Een opvatting die ik niet deelde. Ik had uitgekeken naar de publicatie [...]